Προσωπικά δεδομένα

{{ secondsToMmSs(hoverSeconds) }} {{ hoverSubject }}
{{ secondsToMmSs(ant.currentTime) }}
/
{{ secondsToMmSs(ant.duration) }}

Author Details

Despina Partala